Informasjon

Tid
Fra tirsdag 13. september 2050 kl. 09.00
Til onsdag 14. september 2050 kl. 20.30
Påmeldingsfrist
Søndag 11. september 2050 kl. 21.00

Dette er en demo for Pindena og er ingen reel påmelding.

Trenger du et skjema til din neste påmelding? Kontakt Pindena på salg@pindena.no.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til Klimakonferansen

FN har meldt om kode rød for klima og vi samler nå ledere, politikere og ansatte seg for å få til et felles løft for klima.

 

På onsdag ønsker vi å rette fokus mot rettferdig omstilling til et lavutslippssamfunn.

 

På torsdag får du muligheten til å velge mellom fem sesjoner med spennende tematikk om hvordan hele galaksen kan bidra til å løse klimautfordringene.

 

Dette er en demo for Pindena og er ingen reel påmelding.

Trenger du et skjema til din neste påmelding? Kontakt Pindena på salg@pindena.no.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Påmelding

Meld deg på konferansen og velg om du vil delta begger dager og om du ønsker overnatting.

Overnatting betales ved utsjekkes dersom du betaler selv.

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 13. september 2050 kl. 09.00
Til onsdag 14. september 2050 kl. 20.30
Påmeldingsfrist
Søndag 11. september 2050 kl. 21.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

Dette er en demo for Pindena og er ingen reel påmelding.

Trenger du et skjema til din neste påmelding? Kontakt Pindena på salg@pindena.no.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dag 1 for administrativ ledelse, klimakontakter og politisk ledelse

 • 09.00

  Oppmøte og registrering

 • 10.30-11.00

  Introduksjon ved konferansier og forklaring av opplegget

 • 11.00 - 12.00

  Lunsj

 • 12.00 - 13.50

  Hvorfor jobber vi med klima?

  Åpning av konferansen v/ konferansier Yoda

  Velkommen til klimakonferansen v/ Jabba the Hut, Hersker på Tatooine

  Hva innebærer sosialt rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet? v/ Padmé Amidala

  Status for klimaarbeidet v/ Fylkesråd for plan klima og miljø, Obi Wan Kenobi

  Hva krever og forventer Senatet av stjernesystemenes klimaarbeid, og hva kan Sentatet gjøre for stjernesystemene?
  v/ Leia Organa, Miljødirektoratet

  Senatet presenterer sine nyeste verktøy for å fremme klimaløsninger i anskaffelser.
  Vi får også høre fra Klimarådgivning i anskaffelser-prosjektet om hvordan kommunene ligger an
  med klimavennlige transportkrav etter at 52 planetsystemer signerte en
  felleserklæring på fjorårets konferanse v/ Senatet og Klima the Light side

 • 10 minutter

  Pause med enkel servering

 • 14.00 - 15.30

  Senatets rolle i klimaarbeidet – en panelsamtale om rettferdig klimapolitikk

  Hvordan skal stjernesystemene følge opp IPCCs sjette hovedrapport? v/ Palpatine

  Oppsummering fra toppledersamling v/ Anakin Skywalker

  Panelsamtale om rettferdig omstilling, utfordringer og differensiert klimapolitikk.

 • 10 minutter

  Pause med enkel servering

 • 15.40 - 17.30

  Lokal studietur til ulike destinasjoner

  Alternativ 1: Byvandring på Corousant

  Alternativ 2: Museumsbesøk - Naturvernmuseet

  Alternativ 3: Besøk hos Sentatet med omvisning på biogassanlegg, læring om produksjon av biokull (pyrolyse) og presentasjon om sirkulær økonomi

 • 19.00

  Middagen serveres i konferansesalen fra kl. 19.00

 • Dag 2 for klimakontakter og andre ansatte

 • Parallellsesjoner fra kl. 09.00-12.00

  I løpet av konferansens andre dag håper vi å inspirere hele galaksen til å ta del i klimaarbeidet.
  Det vil det være sesjoner og workshops på ulike temaer – slik at alle finner noe som er relevant og ikke minst interessant!  

  NB! Det er kun mulig å melde seg på en parallellsesjon og sesjonene har begrensende plasser,
  derfor er det først til mølla som gjelder.
  Dere vil få endelig bekreftelse etter påmeldingsfristen. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for ønsker. 

 • Sesjon 1

  Klimavennlige bygg

  Hvordan oppnå et klimavennlig byggeprosjekt? Denne parallellseksjonen tar sikte på å gi et bedre grunnlag for
  prosjektorganisasjonen for å realisere et klimavennlig byggeprosjekt:

  · Endring i TEK17 og byggevareforskriften angående klimagassregnskap og ombruk
  · Siste nytt og verktøy på fagområdet
  · Fra entreprenørenes synspunkt
  · Anskaffelsesrelaterte temaer
  · Erfaringer fra kommunene

  Passer for: Klimakonktakter, prosjektledere og ansatte i innkjøpsavdelingen

 • Sesjon 2

  Klimakommunikasjon og engasjement

  Hvordan skal vi egentlig få med oss folk på omstilling til et grønnere samfunn?
  Hvordan kan vi skape engasjement rundt klimaarbeidet og tiltakene i kommunene våre?
  Kommandør Cody leder sesjonen og workshopen.

  Passer for: Klimakontakter og administrativ og politisk ledelse samt ansatte som ønsker kompetanseheving på feltet.

 • Sesjon 3

  Klimagassutslipp fra veitrafikk og infrastrukturutbygging

  Reduksjon av klimagassutslipp fra veitrafikk fokuserer ofte på overgang til fossilfrie kjøretøy, men vei- og infrastrukturutbygging har også betydelige konsekvenser på klimagassutslipp og ikke minst på naturmiljøet. Det er store arealinngrep og større kapasitet på veiene fører til endring i trafikkmengde, trafikkfordeling og arealutvikling. I denne sesjonen skal vi se nærmere på denne problemstillingen og hvordan dette kan ha koblinger til klimaarbeidet i kommunene. Vi lærer mer om hvordan veitrafikken fordeler seg på Corousant og ser på utslippsberegninger fra vei- og infrastrukturutbygging. Det blir også presentasjoner fra kommuner som forteller om sine utfordringer og perspektiver på veiutbygging og konsekvensene dette har på klimagassutslipp og veitrafikk i deres kommuner. Ashoka Tano fra Naturvernforbundet leder sesjonen og inviterer innlederne til en panelsamtale i siste del av programmet.  

  Passer for: Klimakontakter og samfunnsplanleggere, samt administrativ og politisk ledelse.

 • Sesjon 4

  Sirkulær økonomi

  Hvilken rolle har kommunen som tilrettelegger for en mer sirkulær økonomi i samfunnet og hvordan kan de sammen med næringslivet og private aktører posisjonere seg for denne overgangen?
  Det Galaktiske Senter for Sirkulær Økonomi (GSSØ) leder sesjonen. Vi får presentasjoner som ser på ulike perspektiver og tilnærminger til hvordan man kan jobbe med sirkulær økonomi i kommunen
  og hvordan samarbeid og partnerskap med næringslivet og andre kommuner kan bidra til å ta en tydelig rolle i overgangen til en sirkulær økonomi.

  Passer for: Klimakontakter og ansatte i næringsavdelinger, samt ansatte som ønsker kompetanseheving på feltet.

 • Sesjon 5

  Klimavennlig arealforvaltning – arealforvaltning som klimatiltak i kommunen

  Denne sesjonen skal handle om klimavennlig arealforvaltning og hvilke muligheter som finnes for kommunen innenfor det juridiske handlingsrommet.
  Miljødirektoratet starter sesjonen med å fortelle om arealforvaltningens betydning for klimautfordringen.
  Master Yoda og firmaet GalaktiskRådgiving gir et innblikk i plan- og bygningsloven som klimaverktøy og de utfordringer og muligheter loven gir for å sikre en klimavennlig arealforvaltning.
  Deretter vil det bli korte innlegg fra elastiske kommuner – kommuner som opplever stort press på arealer i begrensede deler av året. Til slutt blir det en panelsamtale med innlederne i sesjonen.

  Mace Windu fra Jedirådet leder sesjonen.

  Passer for: Klimakontaktene, ansatte i planavdeling, og administrativ og politisk ledelse som ønsker kompetanseheving på feltet.

 • Kl. 12.00 - 13.00

  Felles lunsj

 • Kl. 13.00

  Slutt

Program

Dag 2 for klimakontakter og andre ansatte

 

Parallellsesjoner fra kl. 09.00-12.00

I løpet av konferansens andre dag håper vi å inspirere hele galaksen til å ta del i klimaarbeidet.
Det vil det være sesjoner og workshops på ulike temaer – slik at alle finner noe som er relevant og ikke minst interessant!  

NB! Det er kun mulig å melde seg på en parallellsesjon og sesjonene har begrensende plasser,
derfor er det først til mølla som gjelder.
Dere vil få endelig bekreftelse etter påmeldingsfristen. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for ønsker. 

 

Sesjon 1

Klimavennlige bygg

Hvordan oppnå et klimavennlig byggeprosjekt? Denne parallellseksjonen tar sikte på å gi et bedre grunnlag for
prosjektorganisasjonen for å realisere et klimavennlig byggeprosjekt:

· Endring i TEK17 og byggevareforskriften angående klimagassregnskap og ombruk
· Siste nytt og verktøy på fagområdet
· Fra entreprenørenes synspunkt
· Anskaffelsesrelaterte temaer
· Erfaringer fra kommunene

Passer for: Klimakonktakter, prosjektledere og ansatte i innkjøpsavdelingen

 

Sesjon 2

Klimakommunikasjon og engasjement

Hvordan skal vi egentlig få med oss folk på omstilling til et grønnere samfunn?
Hvordan kan vi skape engasjement rundt klimaarbeidet og tiltakene i kommunene våre?
Kommandør Cody leder sesjonen og workshopen.

Passer for: Klimakontakter og administrativ og politisk ledelse samt ansatte som ønsker kompetanseheving på feltet.

 

Sesjon 3

Klimagassutslipp fra veitrafikk og infrastrukturutbygging   

Reduksjon av klimagassutslipp fra veitrafikk fokuserer ofte på overgang til fossilfrie kjøretøy, men vei- og infrastrukturutbygging har også betydelige konsekvenser på klimagassutslipp og ikke minst på naturmiljøet. Det er store arealinngrep og større kapasitet på veiene fører til endring i trafikkmengde, trafikkfordeling og arealutvikling. I denne sesjonen skal vi se nærmere på denne problemstillingen og hvordan dette kan ha koblinger til klimaarbeidet i kommunene. Vi lærer mer om hvordan veitrafikken fordeler seg på Corousant og ser på utslippsberegninger fra vei- og infrastrukturutbygging. Det blir også presentasjoner fra kommuner som forteller om sine utfordringer og perspektiver på veiutbygging og konsekvensene dette har på klimagassutslipp og veitrafikk i deres kommuner. Ashoka Tano fra Naturvernforbundet leder sesjonen og inviterer innlederne til en panelsamtale i siste del av programmet.  

Passer for: Klimakontakter og samfunnsplanleggere, samt administrativ og politisk ledelse.

 

Sesjon 4

Sirkulær økonomi

Hvilken rolle har kommunen som tilrettelegger for en mer sirkulær økonomi i samfunnet og hvordan kan de sammen med næringslivet og private aktører posisjonere seg for denne overgangen?
Det Galaktiske Senter for Sirkulær Økonomi (GSSØ) leder sesjonen. Vi får presentasjoner som ser på ulike perspektiver og tilnærminger til hvordan man kan jobbe med sirkulær økonomi i kommunen
og hvordan samarbeid og partnerskap med næringslivet og andre kommuner kan bidra til å ta en tydelig rolle i overgangen til en sirkulær økonomi.

Passer for: Klimakontakter og ansatte i næringsavdelinger, samt ansatte som ønsker kompetanseheving på feltet.

 

Sesjon 5

Klimavennlig arealforvaltning – arealforvaltning som klimatiltak i kommunen

Denne sesjonen skal handle om klimavennlig arealforvaltning og hvilke muligheter som finnes for kommunen innenfor det juridiske handlingsrommet.
Miljødirektoratet starter sesjonen med å fortelle om arealforvaltningens betydning for klimautfordringen.
Master Yoda og firmaet GalaktiskRådgiving gir et innblikk i plan- og bygningsloven som klimaverktøy og de utfordringer og muligheter loven gir for å sikre en klimavennlig arealforvaltning.
Deretter vil det bli korte innlegg fra elastiske kommuner – kommuner som opplever stort press på arealer i begrensede deler av året. Til slutt blir det en panelsamtale med innlederne i sesjonen.

Mace Windu fra Jedirådet leder sesjonen.

Passer for: Klimakontaktene, ansatte i planavdeling, og administrativ og politisk ledelse som ønsker kompetanseheving på feltet.

 

Kl. 12.00 - 13.00 Felles lunsj

Kl. 13.00 Slutt