Aktiviteter

Dette er en demo for Pindena og er ingen reel påmelding.

Trenger du et skjema til din neste påmelding? Kontakt Pindena på salg@pindena.no.

--------------------------------------------------------

 

Velg den type kurs du ønsker å delta på for å se datoer og ledighet for å melde deg på.
Alle våre kurs holdes på lokalene i Oslo.

1 dags HMS kurs

På disse kursene vil du blant annet lære:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS-forskriften
 • Internkontroll
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • m.m

2 dagers Lederkurs

På disse kursene vil du blant annet lære:

 • Få en solid faglig oppdatering om lederrollen.
 • Lære om kommunikasjon og samarbeid med ulike typer mennesker.
 • Få med en praktisk «verktøykasse» til bruk i hverdagen som leder.

Regnskapsfører kurs

På disse kursene vil du blant annet lære:

 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Balanse og resultat
 • Merverdiavgift
 • Bokføring av lønnsbilag
 • m.m